Citati O Lepoti

Da je Kleopatrin nos bio kraći, sasvim bi drugačije bilo lice sveta.

Ostali Citati

Radoznalost je samo taština; ponajčešće želimo saznati nešto samo zato da bismo o tome govorili.

Citati O Nauci

Kako bi pokazao da je hipoteza očigledna, nije dovoljno da svi fenomeni slede iz toga, već, ako to vodi nečemu suprotnom jednom od pojedinačnih fenomena, to je dovoljno da se dokaže njegova netačnost.