Alfred Hitchock citat

Alfred Hitchock citat

Sretno oženjen je samo onaj čovjek koji razumije svaku riječ koju njegova žena nije rekla.