Citati O Ljudima

Samo aktivni ljudi i njihova borbenost i bezobzirnost pokreću život napred, ali ga samo pasivni ljudi i njihova strpljivost i dobrota održavaju i čine mogućim i podnošljivim.

Citati O Dobroti

Dobra volja, ako nije prosvećena, može učiniti isto toliko zla, koliko i zloba.

Citati O Dobroti

Što uspemo svojom pameću, pokvarimo našom ćudi; ali što uspemo našom dobrotom, upropastimo našim porocima; i najzad, što postignemo svojom mudrošću, izgubimo našim temperamentom.

Citati O Dobroti

Ako je kratko, dobro je dvostruko dobro, čak i zlo, ako ga je malo, nije tako zlo.

Objavljeno
Kategorizirano kao Dobrota Označeno