Sklonost ka dobroti duboko je utisnuta u ljudsku prirodu, i…

Sklonost ka dobroti duboko je utisnuta u ljudsku prirodu, i to u tolikoj meri da, ne ispolji li se prema ljudima, ispoljiće se prema drugim živim bićima.