Naša najveća slava nije u tome da nikada ne padnemo, već…

Naša najveća slava nije u tome da nikada ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo podignemo.