Aforizmi

Arheolozi tragaju za ostacima ranijih kultura, kao da ostaci današnje kulture nisu dovoljni.