David Packard citat

David Packard citat

Marketing je previše važan da bismo ga prepustili odjelu marketinga.