David Packard citat

David Packard citat Marketing je previše važan da bismo ga prepustili odjelu marketinga.