Citati O Laži

Kada bismo znali strahotu i težinu laži, progonili bismo je ognjem pre nego druge zločine.

Citati O Istini

Ponekad ćete jasnije prodrijeti u čoveka koji laže negoli u onoga koji kaže istinu. Istina, kao i svetlost, zaslepljuje. Laž je naprotiv, poput lepog sumraka u kojem se ističe svaki predmet.