Bilo ko koji govori laž nije čista srca, i…

Bilo ko koji govori laž nije čista srca, i ne može napraviti dobru supu.