Ezop citat

Ezop citat Mnogi ljudi lako od drugih posude novac, a kad ga treba vratiti ponašaju se kao da moraju dati vlastiti.

Objavljeno
Kategorizirano kao Autori Označeno