Lud je onaj koji se želi odreći onoga što ima, nadajući se…

Lud je onaj koji se želi odreći onoga što ima, nadajući se da će dobiti ono što nema.