Nikad ne broji kokoške pre…

Nikad ne broji kokoške pre nego ih uloviš.