Ostali Citati

Sve naše umovanje svodi se na to da popuštamo osećanjima.