Citati O Srbiji

U vojničkom pogledu balkanske zemlje su visoko razvijene države. One se sastoje samo od militarizma i siromaštva.

Citati O Srbiji

Srbija je u balkanskim ratovima udvojila ne samo teritoriju nego i broj spoljašnjih neprijatelja.

Citati O Patriotizmu

Naš patriotizam i nije patriotizam vladajućih klasa, koje hoće i što veću vojsku i što veći zajam za naoružanje, ali ne pristaju da se ti tereti pravedno raspodele prema imućnosti i da se siromašnom delu naroda ne opterećava i ne oduzima ono što mu je za opstanak neophodno potrebno.

Citati O Srbiji

Mnogo bolje od ranijih ovi ratovi su pokazali da je opšta vojna obaveza jedna krupna laž. Ukoliko je vojna obaveza uopšte zahvatila po nekoga činovnika, trgovca, bogata rentijera ili kapitalista, oni su monopolisali neboračke službe, koje se najčešće svode na haranje države i pijančenje. Njih ćete naći pri štabovima, u komesarijatima, u kujni ili komori,… Nastavi čitati Citati O Srbiji