Cindy Crawford citat

Cindy Crawford citat Svaki je istinski život riskantan, a ako čovjek postavi previše ograda, braneći se od opasnosti, na koncu zatvara sam život.