Al Capp citat

Al Capp citat Sve današnje generacije mladih ljudi nisu ništa gore od moje. I mi smo bili jednako neuki i sve nam je bilo odbojno, samo nas nitko nije slušao.

Objavljeno
Kategorizirano kao Autori Označeno