Narodno oduševljenje, to je kad…

Narodno oduševljenje, to je kad gomila viče, a ne zna zašto viče.