Ja znam samo jedno, a…

Ja znam samo jedno, a to je da ništa ne znam.