Laganje je jedina čovečja privilegija koju…

Laganje je jedina čovečja privilegija koju nemaju drugi organizmi.