Čovek može podneti i najteže bolove, ali…

Čovek može podneti i najteže bolove, ali vrhunac njegove tragike skriven je u času, kad gubi masku, a ne može da je zameni drugom, i prisiljen je da živi go.