Niko te ne može puno popraviti, ako sam…

Niko te ne može puno popraviti, ako sam sebe ne popraviš.