Georges Soros citat

Georges Soros citat Ja sam uspio u kapitalističkom sustavu. Ima li netko bolje kvalificiran za kritiku globalizacije?