George Sand citat

George Sand citat Nije grijeh u tome što žena odlazi ljubavniku koga voli, već ako se daje onomu koga ne voli, pa makar to bio i njen muž.