Farah Pahlavi citat

Farah Pahlavi citat Naučila sam da u životu možete izgubiti sve, ali ne biste smjeli izgubiti dostojanstvo ljudskog bića, inače ste izgubili bitku života.