Emile Zola citat

Emile Zola citat Kad se pokopava istina, kad joj se ne dopušta da kao biljka prodre na površinu, ona ne miruje; tada sakupi svoju moć i pobije se eksplozivnom snagom.