Edwin Land citat

Edwin Land citat Pogreška je događaj čiju punu korist još uvijek nisi pretvorio u svoju prednost.