Don Marquis citat

Don Marquis citat Ako ljude uvjeriš kako oni misle, oni će te voljeti; ako ih nagnaš misliti, oni će te mrziti.