Dolly Parton citat

Dolly Parton citat Ovako ja to vidim – ako želite dugu, morate podnijeti kišu.