Cees Nooteboom citat

Cees Nooteboom citat Povijest je tvar koja stvara samu sebe, lanac uzroka i posljedica, slučaja i sudbine, lanac koji je sama uzrokovala.