Anita Brookner citat

Anita Brookner citat Kao mnogi bogati ljudi, on misli u anegdotama; kao što mnoge jednostavne žene misle o cijeni životopisa.