Agaton citat

Agaton citat Čovjek koji je osoran, sve i kada bi od mrtvih ustao, ne može biti prihvaćen od Boga.

Objavljeno
Kategorizirano kao Autori Označeno