Prihvati stvari kakve jesu. Kada trebaš…

Prihvati stvari kakve jesu. Kada trebaš udariti udari. Kada trebaš šutnuti šutni.