Šta je provaljivanje u banku, u odnosu na…

Šta je provaljivanje u banku, u odnosu na osnivanje banke?