Verujem da Bog ima isto toliko…

Verujem da Bog ima isto toliko imena koliko ima živih ljudi.