U životu, kao u fudbalu, nećete daleko stići ako…

U životu, kao u fudbalu, nećete daleko stići ako ne znate gde su postavljene stative.