Kad vam filozof odgovori na postavljeno pitanje, više…

Kad vam filozof odgovori na postavljeno pitanje, više i sami ne razumete šta ste ga pitali.