Ključ svega je strpljenje. Piletinu dobijamo…

Ključ svega je strpljenje. Piletinu dobijamo izleganjem jaja, a ne njegovim razbijanjem.