Navika nam je s neba dana…

Navika nam je s neba dana, zamena je sreće ona.