Protiv bolesti nalazimo zaštitu, ali što se…

Protiv bolesti nalazimo zaštitu, ali što se smrti tiče, mi ljudi živimo u gradu bez zidina!