Radi za ovaj svet kao da ćeš večno živeti…

Radi za ovaj svet kao da ćeš večno živeti, a radi za onaj svet kao da ćeš sutra umreti.