Ljubomora se uvek rađa sa ljubavlju…

Ljubomora se uvek rađa sa ljubavlju, ali ne umire uvek sa njom.