Niko od vas neće biti vernik sve dok ne bude…

Niko od vas neće biti vernik sve dok ne bude želio svome bratu ono što sebi želi.