U umetnosti, kao i u ljubavi…

U umetnosti, kao i u ljubavi, instinkt je dovoljan.