Preterati je isto tako loše kao i…

Preterati je isto tako loše kao i ne učiniti dovoljno.