Kada su u pitanju velike sume novca, preporučljivo je…

Kada su u pitanju velike sume novca, preporučljivo je da nikome ne verujete.