Dozvoljavam da kleveću žene samo oni koji…

Dozvoljavam da kleveću žene samo oni koji priznaju da su zaboravili kako su imali majku.