Ko je okrutan prema životinjama, ne može…

Ko je okrutan prema životinjama, ne može biti dobar čovek.