Učenje nikad ne može…

Učenje nikad ne može iscrpiti razum.