Nanošenje okrutnosti s mirnom savešću užitak je…

Nanošenje okrutnosti s mirnom savešću užitak je moralistima. Zato su izmislili pakao.